Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Database of Document

Homepage > Documents > Reviews of Pubblication

TITLE OF PRODUCT:

Deti cudzincov žijúcich na území SR

NAME OF AUTHOR(S):

Peter Guran, Eliška Rusnaková

PLACE AND DATE OG PUBBLICATION:

2007 KOšice

TYPE OF PRODUCT:

Book

LANGUAGE/S OF PRODUCT:

slovensky

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Dohovor o právach dieťaťa, migračná politika na Slovensku, monitoring detí cudzincov, , ktorý dostali povolenie žiť na Slovensku, problémy intergrácie, návrhy a riešenia

COMMENTS ON THIS DOCUMENT:

Nárast počtu migrantov prichádzajúcich na Slovensko si vyžaduje novú migračnú politiku. Hlavnú pozornosť je potrebné venovať deťom , ktorých žijú s rodičmi na Slovensku. Publikácia informuje o výsledkoch monitoringu detí zo zahraničia v rokoch 2004 až 2006. Na konci sú fomulované návrhy a iniciatívy potrebné pre ich úspešnú integráciu do spoločnosti.

NAME OF COMPILER:

Milan Pukančík

NAME OF INSTITUTION:

TRANSFERRoutes - Copyright 2009 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!