Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Database of Document

Homepage > Documents > Reviews of Pubblication

TITLE OF PRODUCT:

Kultúra a multikultúrnosť - tréningový materiál

NAME OF AUTHOR(S):

Sabol, J., Zubková, I.

PLACE AND DATE OG PUBBLICATION:

1996, Bratislava

TYPE OF PRODUCT:

Other

LANGUAGE/S OF PRODUCT:

slovensky

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Kultúra, jej štruktúra, kultúrne variácie, multikulturalizmusm, aktivity

COMMENTS ON THIS DOCUMENT:

Tréningový materiál sa zaoberá fenoménom kultury a multikulturalizmu. Prináša základnú a užitočnú terminológiu, užitočnú pre učiteľov predtým než sa začnú touoto témou zaoberať. Materiál obsahuje kreatívne a diskusné aktivity, ktoré môžu pomôcť študentom pochopiť nevyhnutnosť multikulturality. Kniha obsahuje tiež niekoľko zaujímavých príbehov a legiend poukazujúcich na dôležitosť inej kultúry.

NAME OF COMPILER:

Milan Pukancik

NAME OF INSTITUTION:

TRANSFERRoutes - Copyright 2009 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!