Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Database of Document

Homepage > Documents > Reviews of Pubblication

TITLE OF PRODUCT:

Ako vtáky v prievane

NAME OF AUTHOR(S):

Milada Frienčíková

PLACE AND DATE OG PUBBLICATION:

1995, Bratislava

TYPE OF PRODUCT:

Article, Web Article

LANGUAGE/S OF PRODUCT:

slovensky

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Život migrujucich romov, príbehy z ich života, problémy ked chcú zostať niekde na nejaký čas, pohostinstvo väčšinovej populácie, a ich stratégia vo svete v ktorom nie sú veľmi populárni

COMMENTS ON THIS DOCUMENT:

Príbehy postavené na historických prieskumoch tradičného migračného životného štýlu rómov, úvod do ich zvykov, pocitov, hodnôt a stratégie prekonania nepriateľstva väčšinovej populácie

NAME OF COMPILER:

Milan Pukancik

NAME OF INSTITUTION:

TRANSFERRoutes - Copyright 2009 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!