Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Database of Document

Homepage > Documents > Reviews of Pubblication

TITLE OF PRODUCT:

Multikultúrne tolerantná škola

NAME OF AUTHOR(S):

Eva Gajdošová

PLACE AND DATE OG PUBBLICATION:

2007, Bratislava

TYPE OF PRODUCT:

Report, Survey

LANGUAGE/S OF PRODUCT:

slovensky

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Kreativna a humanistická výchova ako predpoklad akceptovania tolerancie a kulturnej diverzity. Multikulturne prostredie predpokladá a umožňuje zníženie xenofobie, rasizmu, kulturnej identity, kulturna diverzita ako nový aspekt profesionálnej prípravy učiteľa, rola medii pri formovaní podoby cudzincov.

COMMENTS ON THIS DOCUMENT:

Kniha je súborom príspevkov od rôznych autorov – expertov v oblasti vzdelávania. Každá z autorít popisuje jednu časť multikulturalneho aspektu vzdelávania. Všetci spolu zdôrazňujú zdôrazňujú potrebu posilniť interkulturne kompetencie pri príprave učiteľov.

NAME OF COMPILER:

Milan Pukančík

NAME OF INSTITUTION:

TRANSFERRoutes - Copyright 2009 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!