Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Database of Document

Homepage > Documents > Reviews of Pubblication

TITLE OF PRODUCT:

Refugees – World, Europe, Slovakia

NAME OF AUTHOR(S):

Ján Kováčik

PLACE AND DATE OG PUBBLICATION:

2004 , Bratislava

TYPE OF PRODUCT:

Book

LANGUAGE/S OF PRODUCT:

Slovak

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Toto dielo sa zrozumiteľným a pritom informačne bohatým spôsobom snaží na jednom mieste vecne a komplexne objasniť zaujímaú probematiku čoraz rozšírenejšieho fenoménu – nedoborovoľnej migrácie obyvateľov.

COMMENTS ON THIS DOCUMENT:

V úvode diela je sú uvedné právne úpravy postavenia utečenca. Taktiež uvedné informáce od kedy sa vlastne o azyle začalo hovoriť a aký je azyl v súčastnosti. Je tu veľa spomínané čo sa týka zo stránky politickej. Veľmi dôležitým bodom sú podľa mňa práva a povinnosti žiadateľov o azyl ktoré sú tu taktiež spomenuté.

NAME OF COMPILER:

Jana Turečková

NAME OF INSTITUTION:

TransferRoutes - Copyright 2009 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!