Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Database of Document

Homepage > Documents > Reviews of Pubblication

TITLE OF PRODUCT:

Poradca pre utečencov - Nové výzvy pre sociálnu výchovu

NAME OF AUTHOR(S):

Pukancik, Skoviera, Svetlikova, Fulopova

PLACE AND DATE OG PUBBLICATION:

2006, Brno

TYPE OF PRODUCT:

Article, Web Article

LANGUAGE/S OF PRODUCT:

slovensky

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Základná informácia o žiadateľoch o azyl, ako novej špecifickej skupiny pre sociálnu výchovu hlavne pre špecifické situácie v utečeneckých táboroch, volnočasové aktivity, a vzdelávacie aktivit pre deti a dospelých

COMMENTS ON THIS DOCUMENT:

Užitočné informácie o situácii v utečeneckých centrách na Slovensku. Prezentácia dôležitých kľúčových faktorov v prístupe k týmto cieľovým skupinám ako je voľný čas, sociálna patológia, potecionálne rizikové správanie, kulturne rozdiely, a situácie odlučených detí a ich vzdelávanie nuitnýý servis

NAME OF COMPILER:

Milan Pukančík

NAME OF INSTITUTION:

TRANSFERRoutes - Copyright 2009 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!