Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Database of Document

Homepage > Documents > Reviews of Pubblication

TITLE OF PRODUCT:

Sociálna práca so žiadateľmi o azyl a azylantmi

NAME OF AUTHOR(S):

Peter Brnula

PLACE AND DATE OG PUBBLICATION:

2008, Prešov

TYPE OF PRODUCT:

Book

LANGUAGE/S OF PRODUCT:

slovensky

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Migračná politika, migračná teoria, dôsledky migracie na jednotlivcov v hostiteľskej krajine a v krajine pôvodu, sociálna práca pre utečencov v ich komunitách, terminológia venujúca sa migrantom

COMMENTS ON THIS DOCUMENT:

Čitateľ tu môže nájsť základnú terminológiu vysvetľujúcu dôvody migrácie vrátane migračnej podpory. Sú tu uvedené krátke kritériá pre udelenie azylu na základe ženevskej konvencie, ukazuje základné princípy sociálnej práce pre toto etnikum v práci s utečencami,

NAME OF COMPILER:

Milan Pukancik

NAME OF INSTITUTION:

TRANSFERRoutes - Copyright 2009 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!