Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Database of Document

Homepage > Documents > Reviews of Pubblication

TITLE OF PRODUCT:

Kritériá a postupy pri udeľovaní štatusu utečenca

NAME OF AUTHOR(S):

UNHCR

PLACE AND DATE OG PUBBLICATION:

1992,e Ženva

TYPE OF PRODUCT:

Book

LANGUAGE/S OF PRODUCT:

slovensky

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Definícia utečenca na základe ženevskej konvencie, z roku 1951, azyl a proces udelenia azylu. Azylové kritériá , princípy a štandardy poskytnutia azylu, ukončenie azylu v špecifických prípadoch, kniha tiež informuje špecifických kategótiách utečencov ako vojnových utečencoch, osoby, ktoré bolo páchané násilie, a potrebujú vojenské zaobchádzanie

COMMENTS ON THIS DOCUMENT:

Kniha uvádza kompletnú ženevskú konvenciu a komentáre k jednotlivým článkom. Je tu tiež uvedených mnoho aspektov statusu utečencov, ktoré sú tam rozpracované. Popisuje terminológiu , vysvetľuje procedúry a základné štandardy vzťahujúce sa k jednotlvým azylovým procesom.

NAME OF COMPILER:

Milan Pukančík

NAME OF INSTITUTION:

TRANSFERRoutes - Copyright 2009 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!