Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Database of Document

Homepage > Documents > Reviews of Pubblication

TITLE OF PRODUCT:

Zahraničná migrácia V Slovenskej republike

NAME OF AUTHOR(S):

Boris Divínsky

PLACE AND DATE OG PUBBLICATION:

2005 Bratislava

TYPE OF PRODUCT:

Book

LANGUAGE/S OF PRODUCT:

slovensky

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Teoretické aspekty zahraničnej migrácie, medzinárodné súvislosti, kvantitatívna a kvalitatívna analyza aktualnej situácie a trendov v oblasti zahraničnej migrácie, názory verejnosti, dopad na slovenskú spoločnosť, legaslatíva, migrácia a integračná politika

COMMENTS ON THIS DOCUMENT:

Štúdia so širokým záberom na migráciu a jej dopad na hostiteľskú krajinu a celú spoločnosť. Autor definuje kategórie migrácie, uvádza aktuálne analýzy a trendy v oblasti zahraničnej migrácie na Slovensko. Zaoberá sa ilagálnou migráciou ako celkom. Varuje pred úlohou verejnej mienky v zmysle nebezpečenstva pred xenofóbiu, a diskriminaciou migrantov. Analyzuje dopad migrácie na slovenskú spoločnosť. Publikácia obsahuje základné legislatívne dokumenty vzťahujúce sa k migrácii, a uvádza aj trendy imigračnej politiky. Na záver formuluje prognózy v oblasti zahraničnej migrácie.

NAME OF COMPILER:

Milan Pukančík

NAME OF INSTITUTION:

TRANSFERRoutes - Copyright 2009 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!