Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Database of Document

Homepage > Documents > Reviews of Pubblication

TITLE OF PRODUCT:

Migrácia za prácou v krajinách OECD

NAME OF AUTHOR(S):

Marcela Bujnovská

PLACE AND DATE OG PUBBLICATION:

2006, Bratislava

TYPE OF PRODUCT:

Report, Survey

LANGUAGE/S OF PRODUCT:

slovensky

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Dohody na základe zmlúv, sektorové systemy, náborový system, kvalifikácia migrantov, dopad na trh práce,

COMMENTS ON THIS DOCUMENT:

Podstatou tohoto článku je analyzovať aký má v krajinách OECD dopad rôzne kategórie ekonomickej migrácie dovnútra týchto krajín. Autorka vysvetľuje základné formy zmlúv, a uvádza niektoré štatistiky o počte migrantov v rôznych kategóriách. Inforuje tiež o systémoch náboru kvalifikovaných pracovníkov do ekonomík s nízkym počtom pracovníkov v jednotlivých sektoroch. Záver sa venuje dopadu ekonomickej migrácie na samotných migrantov a emograntov.

NAME OF COMPILER:

Milan Pukancik

NAME OF INSTITUTION:

TRANSFERRoutes - Copyright 2009 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!