Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Database of Document

Homepage > Documents > Reviews of Pubblication

TITLE OF PRODUCT:

Ženy migrantov v južnej Brazílii a proces posilnenia ich postavenia v spoločnosti

NAME OF AUTHOR(S):

Teresa Kleba Lisboa

PLACE AND DATE OG PUBBLICATION:

2002, Berlin

TYPE OF PRODUCT:

Article, Web Article

LANGUAGE/S OF PRODUCT:

anglicky

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Rodový a etnický problém, príspevok k feministickým sociologickým štúdiám, trajektórie a dôvody migrácie, úlohy sociálnych sietí v akulturácii migrantov, rodová a etnická identita, proces posilnovania postavenia žien

COMMENTS ON THIS DOCUMENT:

Článok analyzuje proces posilnovania postavenia dvoch žen na vedúcich postoch v dvoch regiónoch v južnej Brazílii. Správa o migračných trajektoriách demonštruje, že dôvody pre migráciu týchto žien a ich rodín z vidieka do mesta. Článok obsahuje popis procesu posilnovania ich postavenia ako vodcov najskôr vo verejnom živote a potom ako sklbenie týchto úloh so súkromným životom

NAME OF COMPILER:

Milan Pukancik

NAME OF INSTITUTION:

TRANSFERRoutes - Copyright 2009 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!