Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Database of Document

Homepage > Documents > Reviews of Pubblication

TITLE OF PRODUCT:

Sociálna práca s utečencami

NAME OF AUTHOR(S):

Jozef Maslen, Peter Brnula

PLACE AND DATE OG PUBBLICATION:

2004, Bratislava

TYPE OF PRODUCT:

Book

LANGUAGE/S OF PRODUCT:

slovensky

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Kniha predstavuje problémy migrácie vo vzťahu podpriť migintroduces migrationráciu v prostredí medzinárodnej ochrany, národný azylový systém slovenskej republiky. V knihe je tiež obsiahnutý systém sociálnej ochrany utečencov, služby poskytované v utečeneckých centrách a základné princípy praktickej práce s utečencami.

COMMENTS ON THIS DOCUMENT:

Základné informácie o utečencoch a systéme azylu Basic information about refugees and asylum system provided to students of social sciences as further experts also in the field of service for refugees and migrants. Obsahuje teóriu sociálnej práce, ktorá musí rešpektovať praktickú prácu s utečencami ako ľudmi čeliacimi veľkej frustrácii a bolestiam z minulosti. Kniha chce informovať ako sa im dá pomôcť budovať lepšiu budúcnosť.

NAME OF COMPILER:

Milan Pukančík

NAME OF INSTITUTION:

TRANSFERRoutes - Copyright 2009 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!