Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Database of Document

Homepage > Documents > Reviews of Pubblication

TITLE OF PRODUCT:

Ochrana utečencov

NAME OF AUTHOR(S):

UNHCR

PLACE AND DATE OG PUBBLICATION:

2007, Bratislava

TYPE OF PRODUCT:

Report, Survey

LANGUAGE/S OF PRODUCT:

slovensky

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Kto sú utečenci, utečenci a emigranti, definicie, misia UNHCR, konvencia o utečencoch, permanentná riešenia, štruktúra a financie, štatistiky

COMMENTS ON THIS DOCUMENT:

Publikacia informuje o utečencoch vysvetľuje kto sú títo ľudia a ako sa stali utečencami. Informuje o aktuálnej situácii vo svete, uvádza niektoré štatistiky o situácii na každom kontinente. Popisuje ťažkú situaciu v niektorých regiónoch a informuje o pomoci, ktorú robí UNHCR, vyvsvetľuje možné iešenia pre utečencov. Informuje o základných štandardoch poskytovania a azylu a ochrany práv utečencov.

NAME OF COMPILER:

Milan Pukancik

NAME OF INSTITUTION:

TRANSFERRoutes - Copyright 2009 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!