Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Database of Document

Homepage > Documents > Reviews of Pubblication

TITLE OF PRODUCT:

Trh práce - migračné pohyby na Slovensku: čas na realizáciu kompletných riešení

NAME OF AUTHOR(S):

Boris Divinsky

PLACE AND DATE OG PUBBLICATION:

2007 Senica Slovensko

TYPE OF PRODUCT:

Book

LANGUAGE/S OF PRODUCT:

anglický

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Demografický vývoj a vývoj trhu práce na Slovensku, Charakteristika slovenskej ekonomiky v spojení s podmienkami na trhu práce, migračné pohyby na Slovensko, vyčerpávajúci prehľad na emogáiu na a zo Slovenska, hodnotenie pracovnej migračnej politiky, politické odporúčania

COMMENTS ON THIS DOCUMENT:

Extenzívna analýza aktuálnej situácie v oblasti pravovnej migrácie na a zo Slovenska, štatistiky, podmienky, dopad na spoločnosť a ekonomiku (nezamestatní verzus nízko kvalifikovaná pracovná sila. Autor formuluje užitočné odporúčania na zmeny v aktuálnej migračnej politike. Sumarizuje rôzne faktory vplývajúce na migráciu, podmienky trhu práce, demografickú situáciu, ekonomické faktory a ďaľšie faktory trhu práce.

NAME OF COMPILER:

Milan Pukancik

NAME OF INSTITUTION:

TRANSFER

ROLE:

expertRoutes - Copyright 2009 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!