Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Database of Document

Homepage > Documents > Reviews of Pubblication

TITLE OF PRODUCT:

Rómovia na Slovensku

NAME OF AUTHOR(S):

Anna Jurova

PLACE AND DATE OG PUBBLICATION:

2004, Bratislava

TYPE OF PRODUCT:

Report, Survey

LANGUAGE/S OF PRODUCT:

slovensky

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Romóvia na Slovensku, migracia do Madarska, manipulacia a segregacia rómskej populacie, socialistická narodná politika, súčasný počet rómov na Slovensku, reprodukčné správanie, jazyk,rodina rodová identita rómov, nezamestnanosť, vzdelávanie a similačná politika, osídlenie, dôvody emigrácie

COMMENTS ON THIS DOCUMENT:

Článok vychádza z výskumu SVA , ktorý popisuje aktuálnu situáciu rómov žijúcich na Slovensku. Začína historickými podmienkami , ktoré viedli rómov k migrácii do oblastí bývalého madarského královstva, kede sa žilo v mieri, na území bohatom na rôzne etniká. Neskôr sa situácia zmenila manipulatívnou asimilačnou politikou, ktorá viedla k vylúčeniu rómskej komunity. Akokoľvek rómsku komunitu môžeme považovať za pôvodnú , ktorú okolnosti prinútili emigrovať na Slovensko, ktoré nie je schopné riešiť tento problém

NAME OF COMPILER:

Milan Pukancik

NAME OF INSTITUTION:

TRANSFERRoutes - Copyright 2009 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!