Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Database of Document

Homepage > Documents > Reviews of Pubblication

TITLE OF PRODUCT:

Nová výzva pre migráciu a výskum mládeže

NAME OF AUTHOR(S):

Radoslav Štefančík

PLACE AND DATE OG PUBBLICATION:

2008 Bratislava, Mládež a spoločnosť 3/2008

TYPE OF PRODUCT:

Article, Web Article

LANGUAGE/S OF PRODUCT:

slovensky

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Migrácia, dôvody migrácie, migrácia mladých ľudí zo svojich krajín, migračná a integračná politika

COMMENTS ON THIS DOCUMENT:

Cieľom tohoto článku je klásť si otázky spojeno s aspektami cezhraničného pohybu osôb, predovšetkým migrácie mladých ľudí, Popisuje hlavné dôvody migrácie, vo vzťahu ku krajine pôvodu, informuje o základných aspektoch integračnej politiky SR, zdôrazňuje dôležitosť verejnej mienky na problematiku migrantov.

NAME OF COMPILER:

Milan Pukančík

NAME OF INSTITUTION:

TRANSFER



Routes - Copyright 2009 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!