Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Database of Document

Homepage > Documents > Reviews of Pubblication

TITLE OF PRODUCT:

Migrácia Rómov

NAME OF AUTHOR(S):

Kotvanová, E., Szép, A.

PLACE AND DATE OG PUBBLICATION:

2002 , Bratislava

TYPE OF PRODUCT:

Book

LANGUAGE/S OF PRODUCT:

slovensky

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Migrácia, historický pohľad na migráciu rómov, situacia rómov na Slovensku, Rómska migracia v mediách, azylová legislativa v niektorých europskych krajinách

COMMENTS ON THIS DOCUMENT:

Migracia Rómov z východoeurópskych krajín prináša legislatívne komlikácie v ostatných krajinách. Autori knihy ponúkajú niekoľko rôznych pohľadov na tento fenomén, analyzujú situáciu v rómskych komunitách , ktoré sú izolované, mnohé z nich pod oficiálnou hranocou možnosti ovplyvňovať ich fungovanie. V tejto situácii sa mnoho rómov rozhodne emigrovať do iných krajín rozvinutých EU za lepšimi podmienkami života. Využívajú pritom liberálnu legislatívu týchto krajín. Autori zdôrazňujú , že prístup väčšinovej populácie sa formuje pod vplyvom médií , ktoré nie sú objektívne a pozitívne

NAME OF COMPILER:

Milan Pukancik

NAME OF INSTITUTION:

TRANSFERRoutes - Copyright 2009 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!