Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Database of Document

Homepage > Documents > Reviews of Pubblication

TITLE OF PRODUCT:

Interkulturní psychologie

NAME OF AUTHOR(S):

Jan Prúcha

PLACE AND DATE OG PUBBLICATION:

2004, Praha

TYPE OF PRODUCT:

Book

LANGUAGE/S OF PRODUCT:

česky

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Definícia interkulturálnej psychologie, základné termíny, porovnanie kultúrnych charakteristik, psychologické problemy akulturácie, prejudikáty a stereotypy, identita, jazyk a komunikácia, interkulturálne faktory

COMMENTS ON THIS DOCUMENT:

Kniha o interkulturalnej psychologii nás uvádza do tejto disciplíny ako základu jej formovania ako vedeckej disciplíny v náväznosti na iné vedy. Vysvetľuje základné termíny IP. Pomáha pochopiť ako je individuum spojené so svojou kultúrou a ako je ťažké až skoro nemožné odhaliť svoje vlastné korene. Kultúra je všade, v správaní, komunikácii, jazyku, morálke a vo všetkých dalších prístupoch. Kniha nám pomáha pochopiť proces v našom vedomí byť viac otovrený iným etnikám

NAME OF COMPILER:

Milan Pukancik

NAME OF INSTITUTION:

TRANSFERRoutes - Copyright 2009 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!