Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Database of Document

Homepage > Documents > Reviews of Pubblication

TITLE OF PRODUCT:

Právo na azyl

NAME OF AUTHOR(S):

Ján Kováčik

PLACE AND DATE OG PUBBLICATION:

2004 , Bratislava

TYPE OF PRODUCT:

Book

LANGUAGE/S OF PRODUCT:

slovensky

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Status utečencov, informacie o azylovom procese a jeho podmienkach, štatna azylová politika, práva a štandardy pre žiadateľov o azyl, služby ponúkané humanitarnymi organizáciami. Metodický popis pomoci pre učiteľov spracovať si túto tému pre žiakov.

COMMENTS ON THIS DOCUMENT:

Nútená emigracia je interpretovaná ako fenomén modernej doby, kniha popisuje základnú terminológiu vzťahujúci sa k utečencom a štátnej azylovej politike. Poskytuje základné informácie o medzinárodnej pomoci ak sa má spoločnosť definovať ako humanistická.

NAME OF COMPILER:

Milan Pukancik

NAME OF INSTITUTION:

TRANSFERRoutes - Copyright 2009 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!