Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Database of Document

Homepage > Documents > Reviews of Pubblication

TITLE OF PRODUCT:

Útek za životom

NAME OF AUTHOR(S):

UNHCR

PLACE AND DATE OG PUBBLICATION:

2006, Bratislava

TYPE OF PRODUCT:

Other

LANGUAGE/S OF PRODUCT:

slovensky

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Dokument o utečencoch , ich dôvodoch opustiť zlé životné podmienky, dôvody ich medzinárodnej ochrany, podmienky poskytované v azylových krajinách

COMMENTS ON THIS DOCUMENT:

Popis sitácie vo svete v oblasti ľudských práv, dôvody prečo milióny ľudí opúšťajú svoje domovy, zanechajúc všetok svoj majetok a hľadajú lepšie podmienky v iných cudzích krajinách. Dokument informuje o politike a pomoci , ktorú UNHCR poskytuje týmto ľudom .Routes - Copyright 2009 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!