Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Database of Document

Homepage > Documents > Reviews of Pubblication

TITLE OF PRODUCT:

Slovenská politická emigrácia v 20. stor.

NAME OF AUTHOR(S):

Jozef Špetko

PLACE AND DATE OG PUBBLICATION:

1994, Praha

TYPE OF PRODUCT:

Book

LANGUAGE/S OF PRODUCT:

slovensky

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Teoretický základ emigracie, výskumy realizované v oblasti mapovania dôvodov emigrácie a jej dôsledkov, špecifické dôvody podstatnej časti emigrantov v špecifickzých historických a sociálne politických podmienkach po roku 1945 do roku 1989

COMMENTS ON THIS DOCUMENT:

Autor prezentuje veľmi zaujímavý popis reality a dôvodov emigrácie zo Slovenska v náväznosti na špecifický politický systém a sociálnu situáciu. Zaoberá sa tiež aspektami návratu z emigrácie , migrácie ako globálneho fenoménu, rôznymi kategóriami migrácie. Kniha obsahuje fotodokumentáciu, niektorých historických momentov, a kľúčových osôb v politickom živote. Informuje tiež o niektorých slovenských spolkoch fungujúcich v zahraničí.

NAME OF COMPILER:

Milan Pukancik

NAME OF INSTITUTION:

TRANSFERRoutes - Copyright 2009 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!