Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Database of Document

Homepage > Documents > Reviews of Pubblication

TITLE OF PRODUCT:

Nielen čísla

NAME OF AUTHOR(S):

UNHCR / IOM

PLACE AND DATE OG PUBBLICATION:

2009, Bratislava

TYPE OF PRODUCT:

Other

LANGUAGE/S OF PRODUCT:

slovensky

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Úvod do pojmov migracie a azylu, terminologia, kreativne aktivity pre pracovníkov s migrantmi workers, špeciálne pre detí, azyl a migracia v mediach,

COMMENTS ON THIS DOCUMENT:

Sprievodca pre učiteľov ponúka vstup do pojmov migrácie a azylu. Uvádza inštrukcie ako pracovať so študentami o migrantoch, podporovať ich aj ekonomicky. Na DVD je tiež dokumentácia obsahujúcca niektoré základné fakty viažuce sa k azylu, migračný pohyb vo svete a možné riešenia.
Sprievodca môže byť veľmi užitočný na to ako prezentovať tieto témy študentom a formovať ich postoje v patričnej miere akceptácie migrantov a utečencov.

NAME OF COMPILER:

Milan Pukancik

NAME OF INSTITUTION:

TRANSFERRoutes - Copyright 2009 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!